WHAT WE DO

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Computer, LAN, Internet, CCTV เทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะรองรับ Application ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันของธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและข่าวสาร เพื่อคอยระวังภัยตามสถานที่แลัเวลาต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีไม่ติดขัดและสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างครบถ้วน


ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงริเริ่มดำเนินงานที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่าย Computer (Nerwork System) ทั้งระบบ LAN, WAN, ไฟฟ้าสำหรับระบบคอมพิวเตอร์, ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์, ระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้ง Analog และ IP Camera รวมไปถึงการตบแต่งภายใน Access Control และไม้กั้นทางเข้า-ออก โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงาน ผ่านงานมามากมายหลายโครงการ และ ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เป็นทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 100 โครงการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ Acive Device และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ LAN และ WAN ทุกชนิด

NETWORK SYSTEM
ACCESS CONTROL
SECURITY
CCTV

หากคุณสนใจบริการของทางเรา สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่าง หรือว่าดูผลงานของเราได้ ที่นี่